Tjeneste

Til og fra helsetilbud

Behov for transport til lege, legevakt eller sykehus? Bestill på tlf. 05515.

Gjennomfører du en reise som pasient, kan du ha krav på å få refundert dine utgifter. Hovedregelen er at du får dekket rimeligste reisemåte til nærmeste behandlingssted.

pasientreiser.no finner du informasjon om pasientreiser som gjelder for hele landet.

Pasientreiser kan gjennomføres uten rekvisisjon eller med rekvisisjon:

Pasientreiser uten rekvisisjon

Reiser du uten rekvisisjon må du selv legge ut for kostnadene og søke refusjon i etterkant ved å sende inn reiseregningsskjema og nødvendig dokumentasjon til Helseforetakenes senter for pasientreiser ANS.  Søknad om dekning av utgifter må gjøres innen seks måneder etter at reisen er foretatt. Ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515 kan hjelpe deg med å planlegge reisen.

Pasientreiser med rekvisisjon

Rekvisisjon til pasientreiser kan gis av din behandler dersom du av helsemessige årsaker ikke kan benytte rutegående transport, eller av ditt lokale pasientreisekontor dersom det ikke finnes rutegående transport på den aktuelle strekningen. Reiser du med rekvisisjon skal reisen bestilles via ditt lokale pasientreisekontor på telefon 05515.