Tjenester

Transporttjeneste

Transporttjenesten for funksjonshemmede administreres av fylkeskommunen og kommunene i fellesskap. Tildelt be…

Til og fra skole

Det er fylkeskommunen som planlegger og administrerer skyss av elever i grunnskole og videregående skole. I om…

Til og fra helsetilbud

Gjennomfører du en reise som pasient, kan du ha krav på å få refundert dine utgifter. Hovedregelen er at du få…

Bedrift

Som taxinæring er vi opptatt av pålitelighet og punktlighet. Du skal kunne stole på at din taxisjåfør leverer …

Direktebestillling

Bestill direkte når du trenger å få tilsendt en taxi umiddelbart. Din forespørsel blir registrert i vårt trafi…

Forhåndsbestilling

Det tilkommer ingen ekstra kostnader ved en forhåndsbestilling. Forhåndsbestill ved å ringe 07415 eller legg …